Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument (polityka prywatności) określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony lsinstal.pl (dalej: „LS-INSTAL”) oraz stanowi odpowiedź na obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”).

Informacje ogólne

Właścicielem strony internetowej www.lsinstal.pl oraz administratorem Państwa danych osobowych jest LS-INSTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Podłęże, ulica Podłęże 353, gmina Niepołomice, powiat Wielicki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa pod numerem 0000647823, NIP: 6832091884, REGON: 365892300.
Państwa dane osobowe są przetwarzane podczas procesu rekrutacji, w celach marketingowych, promocji usług i produktów oferowanych przez LS-INSTAL.

Strona www.lsisntal.pl ma charakter informacyjny, LS-INSTAL nie prowadzi sprzedaży swoich usług i produktów z poziomu strony, ograniczając się do promowania ww. Jeżeli z dowolnej przyczyny nie życzycie sobie Państwo aby jakiekolwiek Wasze dane były przetwarzane prosimy nie odwiedzać strony i nie korzystać z informacji w niej zawartych.

Dane osobowe – czym są?

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją RODO oznaczają informację, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej (której te dane dotyczą). Może to być imię i nazwisko, email, dane geolokalizacyjne, identyfikator (id) użytkownika.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Jeżeli odwiedzając stronę lsinstal.pl podacie Państwo imię i nazwisko, adres email, nr telefonu lub dane firmy (adres, nip, adres poczty elektronicznej, krs) – w przypadku korzystania z Formularza Kontaktowego – to takie dane zostaną przetworzone.

Jak chronimy Państwa dane?

LS-INSTAL przetwarza Państwa dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania czynności obejmujących proces rekrutacji. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim w żadnej formie. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Przeglądanie zawartości witryny internetowej lsinstal.pl bez korzystania z Formularza Kontaktowego na podstronie Kariera, nie wymaga podawania przez Państwa danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez firmę LS-INSTAL jest Państwa dobrowolna zgoda, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu m.in. umożliwienia Klientom korzystania z niektórych funkcji strony internetowej; udziału w procesie rekrutacji; realizacji zapytań odnośnie usług firmy LS-INSTAL.

Państwa PRAWA dotyczące przetwarzania danych

1. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO – zgodnie z tym artykułem rozporządzenia, w takiej sytuacji LS-INSTAL dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do poprawienia/ sprostowania danych (art. 16 RODO) – w takiej sytuacji LS-INSTAL niezwłocznie jak to możliwe i nie dalej niż w ciągu 14 dni poprawi i sprostuje Państwa dane, na podstawie informacji od Państwa.

3. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), czyli prawo do usunięcia danych. – w takiej sytuacji nie dalej niż w ciągu 14 dni Państwa dane zostaną usunięte ze wszelkich nośników i pól na jakich się znajdują, a które należą do LS-INSTAL.

4. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO) – w takim przypadku LS-INSTAL, zgodnie z Państwa życzeniem ograniczy przetwarzanie danych we wskazanym przez Państwa zakresie lub/i przeniesie dane.

5. Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie ma prawo do sprzeciwu przetwarzania danych. W takim przypadku LS-INSTAL zaprzestanie oferowania Państwu swoich usług i produktów tą drogą oraz zaniecha dostarczania informacji dotyczących procesu rekrutacji.

Jak możecie Państwo realizować swoje prawa?

Wystarczy, że osoba, której dane dotyczą, wyśle odpowiednią wiadomość na adres biuro.lsinstal@gmail.com. Zgodnie z przepisami RODO, LS-INSTAL udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Zgodnie z art. 29 RODO, dostęp do danych mają upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy zajmujący się obsługą strony lsinstal.pl, którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa.

Ewentualne zmiany w polityce prywatności

LS-INSTAL zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Polityce Prywatności w przyszłości, np. ze względu na zmieniający się charakter strony i jej funkcjonalności. LS-INSTAL zobowiązuje się do każdorazowej publikacji zmian na stronie lsinstal.pl. oraz do powiadomienia swoich klientów o takich zmianach drogą mailową. Zmiany dotyczą zgód udzielonych po ich wprowadzeniu. W przypadku zgód udzielonych przed zmianami, zastosowanie ma Polityka Prywatności sprzed wprowadzenia zmian.